Autoguvernarea Studenților Universității de Stat din Moldova este o structură reprezentativă a tineretului studios din cadrul USM, înființată  pe data de 8 februarie 2012, prin aprobarea ulterioară a regulamentului de către Adunarea Senatului USM. Scopul prevede  valorificarea și promovarea capacităților studenților USM în diverse domenii, prin intermediul susținerii, implementării ideilor și încurajării includerii acestora în activități extracuriculare. Anterior de această dată, autoguvernarea era cunoscută sub denumirea de Alianţa Studenţilor  Universităţii de Stat din Moldova, primul președinte al ASUSM care a făcut modificări în  activitatea organizației a fost Condrea Dumitru, fiind urmat de Popa Dumitru, Cojocaru Nicolae și  Beglița Sveatoslav – președintele actual al autoguvernării. Conform regulamentului, președintele ASUSM poate fi ales din rîndurile studenților reprezentanți în senatul USM, pentru termenul de un an.

Pe data de 5 aprilie, curent, cu ocazia expirării mandatului președintelui ASUSM, Beglița Sveatoslav, a fost convocată Adunara Generală. Ședința s-a desfășurat în Sala Senatului USM și pe lîngă subiectul de bază în cadrul ședinței a fost  propusă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al ASUSM. Astfel, cu majoritatea de voturi, Beglița Sveatoslav a fost reales pentru al doilea mandat. Conform modificărilor, președintele înaintează întreaga echipă de conducere: doi vice-președinți și secretarul ASUSM. Adunarea Generală a aprobat pentru posturile de vice-președinte pe Ciorici Corneliu și Zop Cătălina și pentru postul de secretar pe Rață Daniela.

O altă modificare prevedea adăugarea unei noi comisii pe lângă Bordul ASUSM, în număr de 100 persoane, aleasă prin concurs prin depunerea CV- ului și ulterior prin interviu. Cu majoritatea de voturi, modificarea a  fost adoptată.  Astfel anul acesta pe data de 12 octombrie – Ziua Tineretului USM, membrii din Departamentul 100 au fost primiți oficial în familia ASUSM.
De la bun început activitatea ASUSM  pentru o mai bună organizarea şi desfăşurare a muncii a fost structurată pe departamente: Academic şi Științific, Cultură și Comunicare, Divertisment și Dezvoltare, Social. Preocupările  acestor departamente au fost păstrate  intacte pînă în prezent.

Istoria este creată de oameni mari, iar oamenii mari fac parte din ASUSM, ei crează istoria autoguvernării și o îmbogățesc pe cea a  Universității de Stat din Moldova.

Comentariile sunt blocate.